Konsultacje

Konsultacje z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. porady i ćwiczenia logopedyczne, usługi stomatologiczne.