Diabetologia

Lekarze przyjmujący

lek. med.

Kwiatkowska Karina

specjalista diabetologii
dr n. med.

Monika Łukaszewicz

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. med.

Barbara Jaskulska-Gorzelewska

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. med.

Maciej Kumala

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

Pielęgniarki

Jakusz Barbara

pielęgniarka diabetologiczna

Anna Nowaczyk

pielęgniarka diabetologiczna

Katarzyna Tatyga

pielęgniarka diabetologiczna

Dietetycy

Ida Bartólewska

dietetyk

Wizyta pierwszorazowa

W przypadku wizyty pierwszorawej w poradni diabetologicznej wymagane jest skierowanie.  Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt. Jeżeli od odstatniej wizyty w poradni minęło 730 dni wymagane jest nowe skierowanie do poradni.

Nasza Poradnia zajmuje się diagnostyką, leczeniem ambulatoryjnym, edukacją pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin w zakresie stosowania diety, przyjmowania leków, podawania insuliny, oznaczenia poziomu cukru, stosowania wysiłku fizycznego, postępowania w razie hipoglikemii, hiperglikemii oraz zapobiegania powikłaniom wczesnym i późnym.

Pacjenci z cukrzycą zgłaszają się do Poradni z zeszytem samokontroli, glukometrem i nakłuwaczem oraz kserokopiami wyników badań i kart informacyjnych pobytów szpirtalnych (o ile takie posiadają).

20231206_083810