Badania RTG

Naszym pacjentom oferujemy kompleksowe usługi diagnostyki obrazowej RTG. Przychodnia Orłowo posiada wysokiej jakości cyfrowy sprzęt, który zapewnia wysoką jakość badań diagnostycznych.
W pracowni wykonywane są zdjęcia RTG  na zlecenia (skierowania) gabinetów specjalistycznych,stomatologicznych, podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy.

Pracownia RTG jest czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00–16:00 oraz w piątki w godzinach od 12:00-18:00. Pacjenci przyjmowani po uprzedniej rejestracji telefonicznej (58) 668-68-42, prosimy dzwonić między godziną 12:00-15:00 od poniedziałku do czwartku.

RTG klatki piersiowej, jamy brzusznej i kości - wykonujemy badania RTG klatki piersiowej i kostne aparatem analogowym ucyfrowionym skanerem Fuji. Wynik badania zapisany jest na płytce CD.

RTG panoramiczne i cefalometryczne - wykonujemy badania panoramiczne zębów oraz badania cefalometryczne aparatem cyfrowym Vatech. Wynik badania zapisany jest na płytce CD.

RTG zębów punktowe - wykonujemy badania zębów punktowe aparatem cyfrowym Vatech. Wynik badania zapisany jest na płytce CD.

Odbiór wyników
Czas opisu badania wynosi ok 2-3 dni. W przypadku dużej ilości badań RTG lub braku lekarza radiologa, odbiór wyniku może się wydłużyć o kilka dni. Wyniki badań RTG wydaje się pacjentowi po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór wyniku przez osoby trzecie jest możliwy tylko po podpisaniu upoważnienia przez pacjenta w rejestracji (zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).