Logopedia

Personel przyjmującymgr

Jadwiga Gromadzka

specjalista logopeda, psycholog, pedagog

terapia zaburzeń mowy u ludzi dotkniętych chorobą Parkinsona, terapia afazji, opóźnionego rozwoju mowy, autyzmu, jąkania, zespołu Aspergera

Rejestracja telefoniczna 58 668-68-51

poniedziałek 8.00-10.00

czwartek 8.00-12.00

piątek 8.00-15.00

mgr

Ewa Jurczyk-Kepke

logopeda, surdologopeda, terapeuta głosu

terapia emisji głosu, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, pacjentów po wszczepieniu implantów słuchowych i/lub po aparatowaniu słuchu.

Rejestracja telefoniczna 539 910 214 / 691 854 955

poniedziałek-czwartek 9.00-12.00