Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarki

piel. dypl.

Lucyna Koziorowska

Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 6
piel. dypl.

Hanna Meyer-Poczobutt

Szkoła Podstawowa nr 13 i 11
piel. dypl.

Anna Morawska

Szkoła Podstawowa nr 8, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

Medycyna szkolna

Personel Przychodni Orłowo obejmuje opieką uczniów szkół na terenie Gdyni.

20231206_083810