Promocja zdrowia

Edukacja pacjentów w zakresie promocji zdrowia


Grupa docelowa Osoby od 18 roku życia
Rejestracja Zapisy w rejestracji ogólnej
Harmonogram Pierwszy poniedziałek miesiąca 11:00 - 13:00
Osoba prowadząca Mgr pielęgniarstwa Anna Górecka
Cel
  • Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat chorób cywilizacyjnych
  • Edukacja w zakresie zachowań prozdrowotnych
  • Edukacja na temat szkodliwości uzależnień