Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne: badania laboratoryjne, USG, RTG, przewodnictwo nerwowe, badania OCT, GDX, HRT, pachymetria, angiografia, echo serca, holter ekg oraz rr, ekg, iniekcje, szczepienia, spirometria.

W celu wykonania poszczególnych badań wymagane jest skierowanie,zalecenie bądź zaświadczenie od lekarza, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczy.

Konsultacje z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. porady i ćwiczenia logopedyczne, usługi stomatologiczne.