Fundusze Europejskie

Wdrożenie e-usług w placowce POZ

eu-logos


PRZYCHODNIA LEKARSKA ORŁOWO SPÓŁKA sp. z o.o. jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego Placówki POZ dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, a także zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie e-usługi publicznej „udostępnianie i wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” z wykorzystaniem integracji z systemem e-zdrowia w zakresie zdarzeń medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (ZM i EDM) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi MZ.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028, 57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html
PRZYCHODNIA LEKARSKA ORŁOWO SPÓŁKA sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.
Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego taż stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza
lub
wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl
Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko
http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosciWsparcie cyfryzacji placówek POZ

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html