Opieka nocna i świąteczna

Teleplatforma Pierwszego Kontatku - NOWOŚĆ

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktwania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu /bezpłatny numer 800-137-200/ od poniedziału do piątku w godzinach 18:00-8:00 rano kolejnego dnia oraz w weekendy całodobowo.

Więcej informacji

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

-w warunkach ambulatoryjnych,

-w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

-telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

-nagłego zachorowania,

-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy,

-zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),

-infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,

-bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,

-bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,

-biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

-nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Czego nie można uzyskać korzystając z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.

W przypadku zagrożenia życia

nie zastanawiaj się i dzwoń na numer Ratunkowy !!!

999 lub 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Placówki realizujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Gdyni:

Szpitale Pomorskie w Gdyni, tel. (58) 726-09-39:

-ul. Powstania Styczniowego 1

-ul. Wójta Radtkego 1

-ul. Wejherowska 59

Pełny wykaz placówek realizujących opieke nocną i świąteczną dostępny jest na stronie: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PomocMedyczna

Dyżur Stomatologiczny w Gdyni godz. 19:00-7:00 oraz w święta:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
ul.Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia
Telefon do rejestracji: 586 608 845
Telefon: 586 608 869