Położne środowiskowe

Położne

poł. dypl.

Słomska Ewa

poł. dypl.

Żaneta Szymańska

Opieka położnych

W ramach działalności Poradni POZ, nasi pacjenci objęci są opieką pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych. Pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne pracują na terenie przychodni oraz w miejscu zamieszkania pacjentów Tel. (58) 668-68-28

20231206_082054