Programy edukacyjne

Program edukacji pacjenta z cukrzycą insulinoniezależną


Grupa docelowa Osoby dorosłe z rozpoznana cukrzycą insulinoniezależną
Rejestracja Wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego
Harmonogram Czwartek 10:00 - 11:00
Osoba prowadząca Magister pielęgniarstwa Katarzyna Tatyga
Cel
 • Przekazanie podstawowych wiadomości o cukrzycy
 • Omówienie możliwych powikłań występujących w przebiegu cukrzycy
 • Włączenie pacjenta do aktywnej współpracy w procesie samoopieki i samokontroli
 • Kształtowanie zachowań związanych z prawidłowym żywieniem
 • Znaczenie wysiłku fizycznego w leczeniu cukrzycy
 • Stany ostre i przewlekłe w cukrzycy — objawy, postępowanie i zapobieganie
 • Nauka obsługi glukometru oraz wyjaśnienie konieczności samokontroli w leczeniu

Program profilaktyczno-edukacyjny Hiperurikemia


Grupa docelowa Osoby dorosłe od 35 roku życia
Rejestracja Zapisy w rejestracji ogólnej
Harmonogram Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach 12:30 - 15:30
Osoba prowadząca Dietetyk Ida Bartólewska
Cel
 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia rola aktywności fizycznej
 • Zmniejszenie częstości występowania wahań poziomów kwasu moczowego
 • Zmiana nawyków żywieniowych oraz eliminacja produktów purynowych
 • Uświadomienie pacjenta oraz ich rodzin o następstwach chorobowych hiperurikemi
 • Obniżenie poziomu kwasu moczowego na prawidłowy poziom dla mężczyzn