Aktualne informacje dla pacjentów

Dlaczego ciężko jest dodzwonić się do Przychodni Orłowo?
19-11-2015

Od stycznia 2015 roku długość rozmowy, podczas której rejestrujemy Pacjenta do specjalisty trwa około 6 minut zamiast 60 sekund, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Wynika to z tego, że jesteśmy zobligowani przez NFZ do zbierania wielu danych dotyczących skierowania, między innymi: nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, regonu przychodni kierującej, kodów resortowych poradni i wiele innych. Rozmowy przychodzące do naszej firmy cały czas obsługuje od 2-4 osób. Dziennie, średnio odebramy ok 300 połączeń. Jeszcze rok temu odbieraliśmy ok 200 telefonów dziennie. Dla...

Od stycznia 2015 roku długość rozmowy, podczas której rejestrujemy Pacjenta do specjalisty trwa około 6 minut zamiast 60 sekund, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Wynika to z tego, że jesteśmy zobligowani przez NFZ do zbierania wielu danych dotyczących skierowania, między innymi: nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, regonu przychodni kierującej, kodów resortowych poradni i wiele innych. Rozmowy przychodzące do naszej firmy cały czas obsługuje od 2-4 osób. Dziennie, średnio odebramy ok 300 połączeń. Jeszcze rok temu odbieraliśmy ok 200 telefonów dziennie. Dla większej satysfakcji Pacjentów wprowadziliśmy centralę – dzięki czemu nie usłyszą Państwo zajętego numeru Informujemy o orientacyjnym czasie oczekiwania. Czas ten obliczany jest algorytmem miedzy innymi na podstawie czasu trwania ostatnich rozmów telefonicznych oraz liczby dzwoniących w tym samym czasie osób (bywa tak, że jednocześnie do nas dzwoni 30 osób). Sytuacja, kiedy słyszycie Państwo informację, że są drudzy w kolejce oczekiwania, a potem czas oczekiwania się wydłuża, wynikać może tylko z dwóch faktów: 1) ostatnie rozmowy telefoniczne trwały średnio koło 4 minut, zaś pojawiła się rozmowa trwająca znacznie dłużej np. 15 minut. 2) Jedna z osób odbierających połączenia osób musiała opuścić stanowisko swojej pracy aby wyszukać dokumentację medyczną dla lekarza. Jeżeli nie możecie Państwo dodzwonić się w jakimś konkretnym czasie (liczba oczekujących przekracza 8 osób) prosimy aby dzwonić w innych godzinach. Najwięcej połączeń mamy od godz. 7 do godz 11. Najkrócej czeka się na odebranie połączenia pomiędzy 14-19.

Skierowania do lekarzy specjalistów.
09-01-2015

Aby zostać przyjętym w Poradni Specjalistycznej niezbędne jest przedłożenie skierowania do lekarza specjalisty, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest to kolejna wizyta i wcześniej było już dostarczone prawidłowe skierowanie, następnego nie trzeba przedstawiać. WAŻNE! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów: ginekologa i położnika onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty. Skierowania...

Aby zostać przyjętym w Poradni Specjalistycznej niezbędne jest przedłożenie skierowania do lekarza specjalisty, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest to kolejna wizyta i wcześniej było już dostarczone prawidłowe skierowanie, następnego nie trzeba przedstawiać. WAŻNE! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów: ginekologa i położnika onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty. Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, kombatanci, niewidome cywilne ofiary działań wojennych, chorzy na gruźlicę, zakażeni wirusem HIV, w zakresie badań dawców narządów, uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego, uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Obowiązek dostarczenia oryginału skierowania!
02-11-2015

Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej telefonicznie, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Po tym terminie system informatyczny automatycznie anuluje termin wpisu na listę oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej telefonicznie, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Po tym terminie system informatyczny automatycznie anuluje termin wpisu na listę oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.