Aktualne informacje dla pacjentów

Dlaczego ciężko jest dodzwonić się do Przychodni Orłowo?
19-11-2015

Od stycznia 2015 roku długość rozmowy, podczas której rejestrujemy Pacjenta do specjalisty trwa około 6 minut zamiast 60 sekund, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Wynika to z tego, że jesteśmy zobligowani przez NFZ do zbierania wielu danych dotyczących skierowania, między innymi: nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, regonu przychodni kierującej, kodów resortowych poradni i wiele innych. Rozmowy przychodzące do naszej firmy cały czas obsługuje od 2-4 osób. Dziennie, średnio odebramy ok 300 połączeń. Jeszcze rok temu odbieraliśmy ok 200 telefonów dziennie. Dla...

Od stycznia 2015 roku długość rozmowy, podczas której rejestrujemy Pacjenta do specjalisty trwa około 6 minut zamiast 60 sekund, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Wynika to z tego, że jesteśmy zobligowani przez NFZ do zbierania wielu danych dotyczących skierowania, między innymi: nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, regonu przychodni kierującej, kodów resortowych poradni i wiele innych. Rozmowy przychodzące do naszej firmy cały czas obsługuje od 2-4 osób. Dziennie, średnio odebramy ok 300 połączeń. Jeszcze rok temu odbieraliśmy ok 200 telefonów dziennie. Dla większej satysfakcji Pacjentów wprowadziliśmy centralę – dzięki czemu nie usłyszą Państwo zajętego numeru Informujemy o orientacyjnym czasie oczekiwania. Czas ten obliczany jest algorytmem miedzy innymi na podstawie czasu trwania ostatnich rozmów telefonicznych oraz liczby dzwoniących w tym samym czasie osób (bywa tak, że jednocześnie do nas dzwoni 30 osób). Sytuacja, kiedy słyszycie Państwo informację, że są drudzy w kolejce oczekiwania, a potem czas oczekiwania się wydłuża, wynikać może tylko z dwóch faktów: 1) ostatnie rozmowy telefoniczne trwały średnio koło 4 minut, zaś pojawiła się rozmowa trwająca znacznie dłużej np. 15 minut. 2) Jedna z osób odbierających połączenia osób musiała opuścić stanowisko swojej pracy aby wyszukać dokumentację medyczną dla lekarza. Jeżeli nie możecie Państwo dodzwonić się w jakimś konkretnym czasie (liczba oczekujących przekracza 8 osób) prosimy aby dzwonić w innych godzinach. Najwięcej połączeń mamy od godz. 7 do godz 11. Najkrócej czeka się na odebranie połączenia pomiędzy 14-19.

Skierowania do lekarzy specjalistów.
26-04-2022

Aby zostać przyjętym w Poradni Specjalistycznej niezbędne jest przedłożenie skierowania do lekarza specjalisty, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest to kolejna wizyta i wcześniej było już dostarczone prawidłowe skierowanie, następnego nie trzeba przedstawiać. Jak zarejestrować e-skierowanie ? Na konsultację lub badanie możesz się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować,...

Aby zostać przyjętym w Poradni Specjalistycznej niezbędne jest przedłożenie skierowania do lekarza specjalisty, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest to kolejna wizyta i wcześniej było już dostarczone prawidłowe skierowanie, następnego nie trzeba przedstawiać. Jak zarejestrować e-skierowanie ? Na konsultację lub badanie możesz się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować, i podajesz swój PESEL. WAŻNE! Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów: ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty. Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: osoby chore na gruźlicę, osoby zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017), działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017), w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017), osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (obowiązuje od 01.07.2018), osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018), osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018.