Naszą dewizą jest "Leczyć, nie szkodzić"

E-RECEPTY

SKANY/ZDJĘCIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

REJESTRACJA ONLINE

 

 


PROFIL ZAUFANY

W Przychodni Orłowo ZAŁOŻYSZ PROFIL ZAUFANY pracownik przychodni potwierdzi profil zaufany i założy

Internetowe Konto Pacjenta, który posiada aktywną deklarację do lekarza POZ CODZIENNIE w godzinach 12:00-14:30


Poradnia POZ jest czynna od poniedziału do piątku w godzinach 8:00-18:00

Rejstracja do specjalistów prowadzona jest telefonicznie od godziny 11:00


Szanowni Pacjenci,

APTEKA w Przychodni Orłowo jest CZYNNA i realizuje zamówienia telefoniczne (58) 664-72-00

Zamówienie pacjent odbiera przez okienko znajdujące się na zwenątrz przychodni przy głównym wejściu.

 

 


Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak GORĄCZKA oraz KASZEL i/lub DUSZNOŚCI to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 605-462-480 / 605-602-195

 

INFORMACJA DLA PACJENTA BEZOBJAWOWEGO PO KONTAKCIE Z OSOBĄ Z POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM SARS-CoV-2


Nasza Przychodnia

Wybudowana w 1972 roku jako „Przychodnia Lekarska Orłowo” staraniem pierwszego kierownika, lekarza wielkiego serca,

bardzo oddanego pacjentom doktora Tomasza Kamińskiego.

Od lat przy przychodni istnieje Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym Jego imienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH / MONITORING WIZIJNY

PRAWA PACJENTA - wersja skrócona

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 


Nasz Adres

ul. Wrocławska 54

81-553 Gdynia

Rejestracja Ogólna

58 668 68 33 LUB 13

Pediatria

58 668 68 21

Medycyna Pracy

58 668 68 12

Sekretariat

58 668 01 60

Poradnia K

58 668 68 16

Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym

Imienia Tomasza Kamińskiego

Po drugiej wojnie światowej, gdyński lekarz Tomasz Kamiński zorganizował od podstaw opiekę medyczną dla mieszkańców Gdyni Orłowa, okolicznych dzielnic i miejscowości. Jest postacią legendarną, społecznikiem o wielkim sercu, Judymem całkowicie poświęconym swojej pracy. Dzień powszedni i pora dnia nie miały dla Niego znaczenia w niesieniu pomocy.

 

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Podajemy do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 1/2018 z dnia 17.12.2018 r., walnego zebrania członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w sprawie postanowienia Stowarzyszenia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądy Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.02.2019 sygn.sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/027272/18/787 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym z siedzibą w Gdyni, ul. Wrocławska 54

 

Likwidatorem stowarzyszenia została: Małgorzata Litwińska-Roszak

Przychodnia Orłowo
ul. Wrocławska 54
81-553 Gdynia
Rejestracja ogólna
58 664 88 97 lub 99
Rejestracja Poradni Pediatrycznej
58 668 68 21
Medycyna Pracy
58 664 88 98
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
58 668 68 16