Naszą dewizą jest "Leczyć, nie szkodzić"


UWAGA PACJENCI

 

Dnia 16.08.2019 r. Przychodnia będzie czynna w godzinach 7:00-14:00

Od godziny 14:00-18:00 dyżur będzie pełniła Przychodnia Śródmieście ul. Żwirki i Wigury 14

 


21.08.2019 r.  w naszej Przychodni

eksperci z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

będą rozmawiali z zainteresowanymi  o zmianach jakie zachodzą w ochronie zdrowia

jak funkcjonuje e-recepta a także Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne na www.pacjent.gov.pl

Zainteresowani dowiedzą się m.in.:
• jakie informacje można znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta,
• jak zobaczyć swoje e-recepty w Internetowym Koncie Pacjenta,
• jak ustawić powiadomienia SMS/e-mail, które będą wysyłane w momencie, wystawienia
e-recepty lub e-skierowania,
• jak nadać pełnomocnictwo do swojego konta w IKP bliskiej osobie,
• jak uzyskać dostęp do konta swojego dziecka.                                                                                                                                                     
                                                                                                                 
                              

Możliwe będzie również potwierdzenie Profilu Zaufanego, co umożliwi zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta.
Wniosek o założenie Profilu Zaufanego można złożyć za pośrednictwem strony
https://pz.gov.pl/pz/register
Do potwierdzenia Profilu Zaufanego konieczne jest posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości oraz telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany jednorazowy kod potwierdzający.


Nasza Przychodnia

Wybudowana w 1972 roku jako „Przychodnia Lekarska Orłowo” staraniem pierwszego kierownika, lekarza wielkiego serca, bardzo oddanego pacjentom doktora Tomasza Kamińskiego. Od lat przy przychodni istnieje Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym Jego imienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH / MONITORING WIZIJNY

PRAWA PACJENTA - wersja skrócona

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Nasz Adres

ul. Wrocławska 54

81-553 Gdynia

Rejestracja Ogólna

58 664 88 97 LUB 99

Pediatria

58 668 68 21

Medycyna Pracy

58 668 68 12

Sekretariat

58 668 01 60

Poradnia K

58 668 68 16

Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym

Imienia Tomasza Kamińskiego

Po drugiej wojnie światowej, gdyński lekarz Tomasz Kamiński zorganizował od podstaw opiekę medyczną dla mieszkańców Gdyni Orłowa, okolicznych dzielnic i miejscowości. Jest postacią legendarną, społecznikiem o wielkim sercu, Judymem całkowicie poświęconym swojej pracy. Dzień powszedni i pora dnia nie miały dla Niego znaczenia w niesieniu pomocy.

 

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Podajemy do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 1/2018 z dnia 17.12.2018 r., walnego zebrania członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w sprawie postanowienia Stowarzyszenia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądy Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.02.2019 sygn.sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/027272/18/787 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym z siedzibą w Gdyni, ul. Wrocławska 54

 

Likwidatorem stowarzyszenia została: Małgorzata Litwińska-Roszak

Przychodnia Orłowo
ul. Wrocławska 54
81-553 Gdynia
Rejestracja ogólna
58 664 88 97 lub 99
Rejestracja Poradni Pediatrycznej
58 668 68 21
Medycyna Pracy
58 664 88 98
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
58 668 68 16