Naszą dewizą jest "Leczyć, nie szkodzić"

Szanowni Pacjenci,

Przypominamy o obowiązku noszenia MESECZKI na terenie Przychodni Orłowo.

 

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wstąpieniem stanu epidemii

 

 


E-RECEPTY

SKANY/ZDJĘCIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

REJESTRACJA ONLINE


COVID19 – ZALECENIA DLA PACJENTÓW

 

W związku z rekordowymi ilościami zakażeń COVID19 bardzo Państwa prosimy
o przestrzeganie następujących zasad:

- w przypadku pojawienia się niepokojących objawów infekcji wirusowej, m.in. podwyższonej temperatury, kataru, bólu gardła, kaszlu, bólów głowy i mięśni - kontakt telefoniczny
z Przychodnią (tel. 58 6686833)

Jednocześnie w tych przypadkach apelujemy o pozostanie w domu. Każdemu zgłaszającemu się pacjentowi postaramy się udzielić porady w dniu zgłoszenia, a najpóźniej następnego dnia.

- w przypadku trwającego dłużej bezpośredniego kontaktu (ponad 15 min.) z osobą, u której rozpoznano COVID19 - kontakt telefoniczny z infolinią Sanepidu (tel. 222 500 115)

Lekceważenie objawów infekcji czy groźnych konsekwencji kontaktu z osobą zakażoną COVID19 jest ogromnie niebezpieczne dla zdrowia. Od zachowania nas wszystkich zależy, jak bardzo epidemia będzie się rozszerzać.

Zakażenie koronawirusem to nie jest infekcja jakich wiele a jej ciężki, zagrażający życiu, przebieg nie dotyczy wyłącznie osób starszych. Coraz częściej obserwujemy również
u młodych ludzi niepokojąco dużo objawów pogorszenia wydolności fizycznej i znacznego osłabienia, utrzymujących się przez wiele tygodni po zakażeniu.

Nie poznaliśmy jeszcze wszystkich groźnych konsekwencji tej choroby. Dlatego tak ogromnie ważne jest zachowanie ostrożności i przypominanie innym, żeby nie lekceważyli powagi sytuacji.
W naszej przychodni przestrzegamy bardzo restrykcyjnie warunków reżimu sanitarno-epidemiologicznego po to, żeby pacjenci przychodzący do Przychodni mieli zapewnione pełne bezpieczeństwo.
 

Dlatego do czasu wygaśnięcia epidemii COVID19, każdy pierwszy kontakt pacjenta
z lekarzem pozostanie kontaktem telefonicznym
, a od każdej osoby wchodzącej do przychodni będziemy zbierać wywiad epidemiologiczny oraz mierzyć temperaturę.

Opisane powyżej środki ostrożności podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.


 

Przychodnia Orłowo Sp. z o.o.


Nasza Przychodnia

Wybudowana w 1972 roku jako „Przychodnia Lekarska Orłowo” staraniem pierwszego kierownika, lekarza wielkiego serca,

bardzo oddanego pacjentom doktora Tomasza Kamińskiego.

Od lat przy przychodni istnieje Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym Jego imienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH / MONITORING WIZIJNY

PRAWA PACJENTA - wersja skrócona

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 


Nasz Adres

ul. Wrocławska 54

81-553 Gdynia

Rejestracja Ogólna

58 668 68 33 LUB 13

Pediatria

58 668 68 21

Medycyna Pracy

58 668 68 12

Sekretariat

58 668 01 60

Poradnia K

58 668 68 16

Przychodnia Orłowo
ul. Wrocławska 54
81-553 Gdynia
Rejestracja ogólna
58 664 88 97 lub 99
Rejestracja Poradni Pediatrycznej
58 668 68 21
Medycyna Pracy
58 664 88 98
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
58 668 68 16