Ochrona danych odobowych

Administrator Danych Osobowych

Przychodnia Orłowo sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni jest administratorem Państwa danych osobowych.

Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Panią Karolinę Laskowską, z którą mogą Państwo skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: dane.osobowe@orlowo.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, tj. przy ul. Wrocławskiej 54, 81-553 Gdynia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH / MONITORING WIZIJNY