Pielęgniarstwo

W ramach działalności Poradni POZ, nasi pacjenci objęci są opieką pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych. Pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne pracują na terenie przychodni oraz w miejscu zamieszkania pacjentów.

Rejestracja tel: 58 668-68-28 tel: 58 664-88-97/99

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

mgr piel.
Stanisława Wosk
piel. dypl.
Krystyna Ciechanowicz
piel. dypl.
Teresa Koss
piel. dypl.
Lucyna Koss
piel. dypl.
Alicja Kuciapska
piel. dypl.
Ludwika Portykus
piel. dypl.
Krystyna Majorowicz

Położne środowiskowo-rodzinne

położna dypl.
Aleksandra Patkowska
położna dypl.
Żaneta Szymańska