Przesyłanie skanów dokumentacji medycznej

Szanowny Pacjencie skany/zdjęcia dokumentacji medycznej np. wyniki badań, wypisy szpitalne, informajce dla lekarza POZ możesz przesłać nam na adres e-mail rejestracja.orlowo@gmail.com