Po drugiej wojnie światowej, gdyński lekarz Tomasz Kamiński zorganizował od podstaw opiekę medyczną dla mieszkańców Gdyni Orłowa, okolicznych dzielnic i miejscowości. Jest postacią legendarną, społecznikiem o wielkim sercu, Judymem całkowicie poświęconym swojej pracy. Dzień powszedni i pora dnia nie miały dla Niego znaczenia do niesienia pomocy. Często do nagłych przypadków zrywany był telefonem w środku nocy, jechał leczyć ludzi i nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Zanim otwarto przychodnię w Orłowie, leczył pacjentów we własnym domu oraz jeździł do Wielkiego Kacka, Chwaszczyna, Bojana, Koleczkowa, a nawet za Kartuzy.

W czasie II wojny światowej walczył w oddziałach Armii Krajowej na Ziemi Wileńskiej pod dowództwem słynnego generała Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka".

Studia medyczne rozpoczął w 1945 r. w Akademii Medycznej Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, a po roku przeniósł się do Gdańska. Cechowała go nie tylko fachowa wiedza, ale i wyjątkowe podejście do pacjentów.ę odsłonił Janusz Kamiński, syn lekarza (© Tomasz Kamiński)

 

 

Ten tytan pracy był równolegle zatrudniony jako kierownik XIV Przychodni Rejonowej w Gdyni-Orłowie, lekarz w Szpitalu im. PCK w Redłowie i przewodniczył Wojskowej Komisji Lekarskiej w Gdyni. 
Był bardzo znany i uwielbiany nie tylko przez orłowian. To prawdziwy lekarz z powołania, prawdziwy wzór obywatela i przykład, jak należy sprawować służbę publiczną.

Tomasz Kamiński zmarł w 1987 r. w wieku 63 lat.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Poświęcono mu tablicę pamiątkową i aby zachować pamięć o tym wzorze do naśladowania, powstało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym i Niepełnosprawnym jego imienia.

 Tablica zawisła ona na gmachu orłowskiej przychodni przy ul. Wrocławskiej, której Tomasz Kamiński był pierwszym powojennym dyrektorem i gdzie od 1958 r. leczył pacjentów przez niemal 30 lat.