" Leczyć nie szkodzić"

 

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmujemy Naszych pacjentów profesjonalną opieką w zakresie:

- medycyny rodzinnej,

 - pediatrii,

- opieki pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych.

 

Zapewniamy szeroki dostęp do badań laboratoryjnych i diagnostycznych.

Personel medyczny zatrudniony w Przychodni Orłowo, to zespół profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadający wieloletnie doświadczenie oraz uznanie pacjentów.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych, aby nasz pacjent miał poczucie komfortu i bezpieczeństwa.