W ramach realizacji programów profilaktycznych sponsorowanych przez Gminę Gdynia, oferujemy mieszkańcom Gdyni bezpłatne badania profilaktyczne.

Rejestracja: 58 664 88 97 58 664 88 99

Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach (1997, 1998, 1999).

Zapraszamy do rejestracji!

Program profilaktyczny w zakresie wykrywania osób ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gdyni w wieku 50-59 lat

Zapraszamy do rejestracji!

Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-70 lat

Zapraszamy do rejestracji!

Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia.

Zapraszamy do rejestracji!

Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 45-55 lat

Zapraszamy do rejestracji!

„ROŚNIJ ZDROWO” – działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi, uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Program profilaktyczny realizowany w szkołach

Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np.: izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych – u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry) - zgłaszanych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych oraz GKRPA. Działania diagnostyczno - terapeutyczne  w warunkach domowych.

Zapraszamy do rejestracji!