Medycyna Szkolna

Personel Przychodni Orłowo obejmuje opieką uczniów szkół na terenie Gdyni.

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

piel. dypl.

Lucyna Koziorowska

Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 6
piel. dypl.

Stanisława Wosk

zespół szkół nr 5
piel. dypl.

Katarzyna Radzaj

Szkoła Podstawowa nr 13, I LO