Medycyna Szkolna

Personel Przychodni Orłowo obejmuje opieką uczniów szkół na terenie Gdyni.

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

piel. dypl.

Lucyna Koziorowska

Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 6
piel.

Diana Marciniak

Szkoła Podstawowa nr 13 i 11
piel.

Anna Morawska

Szkoła Podstawowa nr 8