Poradnia Pulmonologiczna świadczy usługi medyczne codzienne od poniedziałku do piątku.

Lekarze przyjmujący:

- lek. med. specjalista chorób płuc A. Gawinkowska

- lek. med. specjalista chorób płuc R. Sawicka-Turczyn

- lek. med. specjalista chorób płuc  W. Staniszewska

- lek. med. specjalista chorób płuc M. Twarogowska

W ramach Poradni Pulmonologicznejj wykonywane są badania diagnostyczne, które obejmują:

- badania laboratoryjne

- badania spirometryczne

- badania RTG klatki piersiowej

- badania USG klatki piersiowej

Aby zostać przyjętym do Poradni należy posiadać:

- skierowanie do Poradni Pulmonologicznej, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza rodzinnego lub lekarz specjalistę z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma podpisany kontrakt z NFZ

 

 
Rejestracja telefoniczna: 58 664-88-97 lub 58 664-88-99