W ramach działalności Poradni POZ, nasi pacjenci objęci są opieką

pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych.

Pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne pracują na terenie

przychodni oraz w miejscu zamieszkania pacjentów.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

- piel. dypl. Krystyna Ciechanowicz

- piel. dypl. Teresa Koss

- piel. dypl. Lucyna Koss

- piel. dypl. Alicja Kuciapska

- piel. dypl. Ludwika Potrykus

- piel. dypl. Krystyna Majorowicz

Położne środowiskowo-rodzinne:

- położna dypl. Aleksandra Patkowska

- położna dypl. Żaneta Szymańska

Rejestracja telefoniczna: 58 664-01-52 lub 58 664-88-97/99