Poradnia Ortopedyczna czynna od  poniedziałku do piątku.

Lekarze przyjmujący:

- lek. med. specjalista ortopedii i traumatologii Franciszek Patała

- lek. med. specjalista ortopedii i traumatologii Marek Rosinke

- lek. med. specjalista ortopedii i traumatologii Stanisław Aszkiełowicz

Aby zostać przyjętym do Poradni należy posiadać:

- skierowanie do Poradni Ortopedycznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza rodzinnego lub lekarz specjalistę z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma podpisany kontrakt z NFZ

W ramach Poradni Ortopedycznej wykonywane są badania diagnostyczne, które obejmują:
- badania laboratoryjne,
- badania radiologiczne,
- USG stawów.

   
Rejestracja telefoniczna: 58 664-88-97 lub 58 664-88-99