Personel Przychodni Orłowo obejmuje opieką uczniów szkół na terenie Orłowa.

Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania: 

- piel. dypl. Lucyna Koziorowska - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 6

- piel. dypl. Ewelina Jaszczerska - Technikum Transportowe

- piel. dypl. Elżbieta Olczak - Zespół Szkół nr 5 

- higienistka szkolna Danuta Piotrowska - Szkoła Podstawowa nr 13, I LO      LO