Poradnia Logopedyczna zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 roku życia.

Terapia logopedyczna obejmuje  terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, osób niepełnosprawnych, z wadą słuchu, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi zespołami chorobowymi.

Poradnia Logopedyczna świadczy usługi codzienne od poniedziałku do piątku.

Aby zostać przyjętym do Poradni należy posiadać:

- skierowanie do Poradni Logopedycznej

Skierowanie może być wystawione przez lekarza rodzinnego, pediatryę laryngologa  lub innego specjalistę, z podaniem rozpoznania (proponujemy skierowania z adnotacją „objęcie opieką”, ponieważ często potrzebnych jest kilka wizyt)

 

Personel przyjmujący:

 

mgr  Jadwiga Gromadzka  specjalista logopeda, psycholog, pedagog
terapia dzieci i dorosłych.
Ekspert Ministra Edukacji Narodowej w zakresie logopedii i pedagogiki
Specjalizacja: 

  terapia zaburzeń mowy u ludzi dotkniętych chorobą Parkinsona, terapia afazji, opóźnionego rozwoju mowy,                                                                                                 autyzmu, jąkania, zespołu Aspergera                                                                   

 

 

mgr Ewa Jurczyk-Kepke   logopeda, surdologopeda, terapeuta głosu,
terapia dzieci i dorosłych

Specjalizacja:

terapia emisji głosu, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, pacjentów po wszczepieniu implantów słuchowych i/lub po aparatowaniu słuchu.

www.skuteczny-logopeda.com.pl

 

Rejastracja telefoniczna 58 668 06 02 lub 58 664 88 97/99

 

Rejestracja telefoniczna 539 910 214