Zapraszamy mieszkańców Gminy Gdynia na bezpłatne badania profilaktyczne

W ramach realizacji programów profilaktycznych sponsorowanych przez Gminę Gdynia, oferujemy mieszkańcom Gdyni

bezpłatne badania profilaktyczne.

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnie realizowanych programów profilaktycznych:

1. Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 45-55 lat - zapraszamy do rejestracji

2. Program profilaktyczny w zakresie wykrywania osób ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych

dla mieszkańców Gdyni w wieku 50-59 lat - rejestracja od dnia 01.01.2016 r.

3. „Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego

    dla osób powyżej 45 roku życia” - rejestracja od dnia 01.01.2016 r.

4. „Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-70 lat - rejestracja od dnia 01.01.2016 r.

5. Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek

   urodzonych w trzech kolejnych latach (1997, 1998, 1999) - zapraszamy do rejestracji

6. „Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10-letnich”  - program profilaktyczny realizowany w szkołach

7. „Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np.: izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych – u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry) - zgłaszanych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych oraz GKRPA. Działania diagnostyczno - terapeutyczne  w warunkach domowych” - zapraszamy do rejestracji

8. „ROŚNIJ ZDROWO” – działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi, uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy.      - program profilaktyczny realizowany w szkołach

 

Rejestracja telefoniczna: 664-88-97 lub 664-88-99