W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej, naszym pacjentom oferujemy możliwość skorzystania

z porad wielu lekarzy specjalistów oraz z szerokiego zakresu badań diagnostycznych.

Staramy się dopasować naszą ofertę tak, aby większość procesy diagnostyki pacjenta realizować na miejscu w Przychodni Orłowo.

W naszej Przychodni zapewniamy dostęp do szerokiego spektrum badań diagnostycznych (laboratorium, RTG, EKG,USG itp).

Godziny przyjęć w Gabinecie Zabiegowym:

poniedziałek- piątek: 7.00-18.00

Pobieranie materiału do badań labolatoryjnych od poniedziałku do piątku od 7.00-9.30

Punkt szczepień dla dorosłych:

poniedziałek- piątek: 10.15-18.00

 

 

 

W gabinecie zabiegowym pielęgniarki poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wykonują następujące świadczenia:

- EKG

- Iniekcje (domięśniowe, podskórne, śródskórne, dożylne)

- Holtery RR

- Holtery EKG

- Pomiar RR Pomiar cukru

- Inhalacje

- Szczepienia dla dorosłych (przeciw wzw, grypie, tężcowi)

- Zabiegi inne (tętno, saturacja, temperatura ciała, podanie tlenu, podanie leku doustnego)

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczeń medycznych, wszystkie badania rejestrowane są w kartotekach pacjentów w szeroko rozumianym systemie informatycznym.