Poradnia Diabetologiczna świadczy szereg usług skierowanych do pacjentów chorujących na cukrzycę. Nasza Poradnia zajmuje się diagnostyką, leczeniem ambulatoryjnym, edukacja pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin w zakresie stosowania diety, przyjmowania leków, podawania insuliny, oznaczenia poziomu cukru, stosowania wysiłku fizycznego, postępowania w razie hipoglikemii, hiperglikemii oraz zapobiegania powikłaniom wczesnym i późnym.

Pacjenci z cukrzycą zgłaszają się do Poradni z zeszytem samokontroli, glukometrem i nakłuwaczem. Pozostali pacjenci zgłaszają się z kserokopią wyników badań wykonanych ambulatoryjnie (o ile takie posiadają).

Aby zostać przyjętym do Poradni należy posiadać:

- skierowanie do Poradni Diabetologicznej (jeżeli jest to kolejna wizyta i wcześniej było już dostarczone prawidłowe skierowanie, następnego nie trzeba dostarczać)

Personel przyjmujący:

- lek. med. specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii  Monika Łukaszewicz

- lek. med. specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii  Aleksandra Madej-Dmochowska

- lek. med. specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii  Barbara Jaskulska-Gorzelewska

- lek. med. specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii Barbara Leonowicz-Jastrząbek

-- lek.med.specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii Maciej Kumala 

- lek.med.specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii Monika Kuligowska-Jakubowska

- lek.med.specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii Olga Jachimowicz-Duda

- pielęgniarka diabetologiczna - Mirosława Skopowska

- pielęgniarka diabetologiczna - Katarzyna Tatyga

- dietetyk  -  Ida Bartólewska

Rejestracja telefoniczna: 58 664-88-97 lub 58 664-88-99